time and tide

time and tide (tijd en tij) is a cinematic essay on the nature of stilling.
In the ever-changing coastal scenery, filmmaker Marleen van der Werf follows the tides of the wind.
Her camera encounters the void of stillness as the natural scenery becomes the simile for the mental landscape.

‘time and tide’ is filmed at the North Sea coast, on the island Terschelling and in Bergen.

Sehensucht | Marleen van der Werf

‘tijd en tij’ is een cinematografisch essay dat tot stilte maant.
Langs de Noordzeekust volgt filmmaakster Marleen van der Werf de getijden van de wind.
Tijdloze natuurobservaties weerspiegelen een confrontatie met het verstillende landschap.

In de natuur gebeurt er vaker niets dan iets, maar in natuurfilms gebeurt er juist van alles. Hoe ziet een film er uit die juist de verstillende kracht van de natuur tracht te weerspiegelen? De film ‘tijd en tij’ toont de natuur ontdaan van spektakel. Filmmaakster Marleen van der Werf laat haar blik rusten op de wind en reduceert steeds verder in wat gezien en gehoord hoeft te worden. Zo ontstaat een momentum waarin de kijker de verstilling kan ondergaan. Het resultaat is een onconventioneel portret van het Nederlandse kustlandschap, waarin zich het verstillende gemoed weerspiegelt.

This project is part of the Teledoc Campus and currently in production with support of the Dutch Film Fund, Mediafonds, Cobo Fonds, Dutch Mountain Film Productions and Wild Work Productions.

The film Time and Tide will premiere in the fall of 2018.